POWRÓT

TEREN BUDOWY JEST PROJEKTEM ETAPOWYM. II ETAP ODBYWA SIĘ OPCJONALNIE, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO CZY WYMAGANE SĄ WARSZTATY Z PROJEKTANTEM, ARCHITEKTEM I URBANISTĄ.

Specjaliści zastanawiają się z uczestnikami nad sytuacjami zastanymi w wybranej przestrzeni oraz wypracowują kierunki zmian, ulepszeń, które można na trwałe wprowadzić w kolejnych latach. Raporty z działań przedstawiane są urzędom miast.