POWRÓT

W OPARCIU O DOŚWIADCZENIA WCZEŚNIEJSZYCH ETAPÓW PROJEKTU UCZESTNICY BIORĄ UDZIAŁ W WARSZTATACH

Podczas nich zastanawiają się nad hasłami, które mogłyby stanąć w ich mieście na stałe. Litery wycinają z dużych krzewów, które następnie urząd miasta pielęgnuje.